جاذبه های اردکان

0
بازار چارسوق

بازار چارسوق

Chahar Souq Bazaar
4
(از 1 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 9 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد جامع خرانق

مسجد جامع خرانق

Kharanaq Jame Mosque
4
(از 2 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 10 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پل خرانق

پل خرانق

Kharanaq Bridge
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 8 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کاروانسرای خرانق

کاروانسرای خرانق

Kharanaq Caravanserai
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 3 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
منارجنبان خرانق

منارجنبان خرانق

Kharanaq Menar Jonban
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 4 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
قلعه خرانق

قلعه خرانق

Kharanaq Castle
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 4 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
آتشکده چک چک (پیرسبز)
4.5
(از 11 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 2 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
خانه افضلی (موزه فرش اردکان)

خانه افضلی (موزه فرش اردکان)

Afzali House (Ardakan Carpet Museum)
5
(از 1 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 6 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی اردکان

موزه مردم شناسی اردکان

Ardakan Anthropology Museum
3
(از 1 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 11 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای خرانق

روستای خرانق

Kharanaq Village
5
(از 3 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 1 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
حمام خرانق

حمام خرانق

Kharanaq Bath
5
(از 1 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 6 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امامزاده سید هاشم

امامزاده سید هاشم

Imamzadeh Seyed Hashem
0
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 12 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای هفتادر

روستای هفتادر

Haftadar Village
0
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 12 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار هامانه

غار هامانه

Hamaneh Cave
0
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 12 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
زیارتگاه پیر بفروئیه
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 12 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کاروانسرای شاهزاده خرانق

کاروانسرای شاهزاده خرانق

Shahzadeh Caravansary of Kharanaq
0
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 12 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آب انبار چهار بازار
0
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 12 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد کوشکنو

مسجد کوشکنو

Koshkno Mosque
0
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 12 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
خانه تقدیری

خانه تقدیری

Taghdiri House
0
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 12 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آسیاب آبی اردکان
0
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 12 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده