جاذبه های بابل

0
دریاچه سد شیاده

دریاچه سد شیاده

Lake of Shiyadeh Dam
5
(از 2 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 2 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آبشار تیرکن (هفت آبشار)
5
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 3 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای فیلبند
5
(از 7 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 1 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
روستای سنگ چال

روستای سنگ چال

Sang Chal Village
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
فیلبند / ایران
رتبه در فیلبند 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
کاخ سلطنتی بابل (کاخ شاهپور)
4
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 7 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
منطقه بندپی

منطقه بندپی

Bandpay District
5
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 3 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای فیروزجاه
5
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 3 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار محلی بابل (چاله)
5
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 3 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سد شياده

سد شياده

Shiyadeh Dam
0
بابل / ایران
رتبه در بابل 8 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تالاب لنگور

تالاب لنگور

Langor Wetland
0
بابل / ایران
رتبه در بابل 8 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد نوعلم

مسجد نوعلم

No Alam Mosque
0
بابل / ایران
رتبه در بابل 8 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک نوشیروانی
0
بابل / ایران
رتبه در بابل 8 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای حمزه کلا شش پل

روستای حمزه کلا شش پل

Hamzeh Kola Shesh Pol Village
0
بابل / ایران
رتبه در بابل 8 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای معلم کلا

روستای معلم کلا

Moallem Kelayeh Village
0
بابل / ایران
رتبه در بابل 8 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد چهارسوق

مسجد چهارسوق

Chahar Soq Mosque
0
بابل / ایران
رتبه در بابل 8 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد مولانا (مسجد رانندگان)
بابل / ایران
رتبه در بابل 8 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
امامزاده جعفر بابل

امامزاده جعفر بابل

Imamzadeh Jafar of Babol
0
بابل / ایران
رتبه در بابل 8 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای کریم کلا

روستای کریم کلا

Karim Kola Village
0
بابل / ایران
رتبه در بابل 8 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد کاظم بیک

مسجد کاظم بیک

Kazem Beik Mosque
0
بابل / ایران
رتبه در بابل 8 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای موزیراج
0
بابل / ایران
رتبه در بابل 8 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده