جاذبه های بالی

0
معبد پورا دانو براتان
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 9 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مرکز خرید بیچ واک

مرکز خرید بیچ واک

Beachwalk Shopping Center
3
(از 1 نقد و بررسی)
کوتا / اندونزی
رتبه در کوتا 4 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل جیمباران
5
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 2 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان کوتا
4
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 12 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مرکز خرید دیسکاوری

مرکز خرید دیسکاوری

Discovery Shopping Mall
4
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 12 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد تاناه لوط
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 9 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کمپونگ کپی کمنوه

کمپونگ کپی کمنوه

Kampung Kopi Kemenuh
5
(از 2 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 1 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مزارع قهوه بالی پولینا
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل آبی پوینت
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشارهای ملانتیگ

آبشارهای ملانتیگ

Melanting Waterfalls
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل جملوک

ساحل جملوک

Jemeluk Beach
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
معبد لوهور باتوکارو
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
معبد لمپویانگ

معبد لمپویانگ

Lempuyang Temple
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل تگال ونگی

ساحل تگال ونگی

Tegal Wangi Beach
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
جزیره مجانگان

جزیره مجانگان

Menjangan Island
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار آلینگ آلینگ

آبشار آلینگ آلینگ

Aling-Aling Waterfall
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کلیسای کاتولیک سن فرانسیس خاویر
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تامان نوسا
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه پاسیفیکا
0
نوسا دوآ / اندونزی
رتبه در نوسا دوآ 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
صومعه بودایی برهما ویهارا آرما

صومعه بودایی برهما ویهارا آرما

Brahma Vihara Arama Buddhist Monastery
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده