جاذبه های بیروت

5
از 1 رای
کلیسای جامع سن الیاس و سن گرگوری لومیناتور

کلیسای جامع سن الیاس و سن گرگوری لومیناتور

Cathedral of St Elias and St Gregory the Illuminator
3
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 30 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
پله های سنت نیکلاس
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 17 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خیابان جمیزه

خیابان جمیزه

Gemmayzeh Street
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 17 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سیفی ویلیج

سیفی ویلیج

Saifi Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 4 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ای بی سی مال بیروت
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 12 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
ساحل رمله البیضا
3
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 30 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه ملی بیروت

موزه ملی بیروت

National Museum of Beirut
5
(از 2 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 1 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پیجون راکس این روشه

پیجون راکس این روشه

Pigeon Rocks in Raouche
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 16 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
کلیسای ارتدکس یونانی سنت جورج

کلیسای ارتدکس یونانی سنت جورج

Greek Orthodox Cathedral of Saint George
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 12 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
بیروت سوق

بیروت سوق

Beirut Souks
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 17 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
حمام های رومی بیروت
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 34 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
خلیج زایتونای
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 17 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کورنیش بیروت

کورنیش بیروت

Corniche Beirut
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 12 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
خیابان باب ادریس
5
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 4 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
یادبود نهر الکلب

یادبود نهر الکلب

Commemorative Stelae of Nahr El-Kalb
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 17 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خیابان حمرا
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 12 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کنیسه مار الیاس المارونیه
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 17 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان نجیمه (میدان ساعت بیروت)
5
(از 2 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 1 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد البسطه التحتا

مسجد البسطه التحتا

Al Basta Al Tahta Mosque
3
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 30 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد محمد امین

مسجد محمد امین

Mohammad Al-Amin Mosque
4
(از 2 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 29 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده