جاذبه های لبنان

0
کلیسای خانم لبنان

کلیسای خانم لبنان

Our Lady of Lebanon Church
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
جونیه / لبنان
رتبه در جونیه 4 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
کلیسای جان اپوستل (کلیسای یوحنا)
4
(از 2 نقد و بررسی)
جبیل / لبنان
رتبه در جبیل 3 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
قلعه بیبلاس (جبیل)
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
جبیل / لبنان
رتبه در جبیل 2 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
بازار قدیم جبیل
5
(از 2 نقد و بررسی)
جبیل / لبنان
رتبه در جبیل 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
ساحل تاماری
4
(از 1 نقد و بررسی)
جونیه / لبنان
رتبه در جونیه 5 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای جامع سن الیاس و سن گرگوری لومیناتور

کلیسای جامع سن الیاس و سن گرگوری لومیناتور

Cathedral of St Elias and St Gregory the Illuminator
3
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 30 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
تله فریکیو هریسا (تله کابین هریسا)
5
(از 2 نقد و بررسی)
جونیه / لبنان
رتبه در جونیه 1 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پله های سنت نیکلاس
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 17 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خیابان جمیزه

خیابان جمیزه

Gemmayzeh Street
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 17 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سیفی ویلیج

سیفی ویلیج

Saifi Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 4 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ای بی سی مال بیروت
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 12 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
هیپودروم صور

هیپودروم صور

Tyre Hippodrome
4
(از 1 نقد و بررسی)
صور / لبنان
رتبه در صور 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ویرانه های رومی بعلبک
5
(از 1 نقد و بررسی)
بعلبک / لبنان
رتبه در بعلبک 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل رمله البیضا
3
(از 1 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 30 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجموعه معابد بعلبک
5
(از 1 نقد و بررسی)
بعلبک / لبنان
رتبه در بعلبک 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد ژوپیتر

معبد ژوپیتر

Temple of Jupiter
5
(از 1 نقد و بررسی)
بعلبک / لبنان
رتبه در بعلبک 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد باخوس

معبد باخوس

Temple of Bacchus
5
(از 1 نقد و بررسی)
بعلبک / لبنان
رتبه در بعلبک 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد ونوس

معبد ونوس

Temple of Venus
5
(از 1 نقد و بررسی)
بعلبک / لبنان
رتبه در بعلبک 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه ملی بیروت

موزه ملی بیروت

National Museum of Beirut
5
(از 2 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 1 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پیجون راکس این روشه

پیجون راکس این روشه

Pigeon Rocks in Raouche
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
بیروت / لبنان
رتبه در بیروت 16 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده