جاذبه های استان بوشهر

5
از 1 رای
موزه مردم شناسی بوشهر

موزه مردم شناسی بوشهر

Museum of Anthropology Bushehr
4
(از 1 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 4 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
عمارت دهدشتی (عمارت روغنی)
5
(از 1 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 3 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار مصنوعی سیراف

آبشار مصنوعی سیراف

Artificial Waterfall Siraf
4
(از 1 نقد و بررسی)
بندر سیراف / ایران
رتبه در بندر سیراف 2 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاخ تاریخی شیخ نصوری

کاخ تاریخی شیخ نصوری

Historical Palace of Sheikh Nasouri
4
(از 1 نقد و بررسی)
بندر سیراف / ایران
رتبه در بندر سیراف 2 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
چهارشنبه بازار عسلویه
5
(از 1 نقد و بررسی)
عسلویه / ایران
رتبه در عسلویه 2 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ساحلی اندیشه

پارک ساحلی اندیشه

Seaside Park Andisheh
4
(از 1 نقد و بررسی)
عسلویه / ایران
رتبه در عسلویه 6 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان لنج

میدان لنج

Lenj Square
4
(از 1 نقد و بررسی)
عسلویه / ایران
رتبه در عسلویه 6 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ساحلی بندر کنگان
4
(از 1 نقد و بررسی)
بندر کنگان / ایران
رتبه در بندر کنگان 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل بنک

ساحل بنک

Banak Beach
5
(از 1 نقد و بررسی)
بندر کنگان / ایران
رتبه در بندر کنگان 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
چشمه آب گرم اهرم (آبگرم امامزاده میراحمد)
اهرم / ایران
رتبه در اهرم 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
نماد نخل تقی

نماد نخل تقی

Nakhl Taghi Icon
0
نخل تقی / ایران
رتبه در نخل تقی 4 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
گئورگ مقدس (کلیسای ارامنه بوشهر)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 13 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
عمارت گلشن

عمارت گلشن

Golshan Mansion
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 13 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک جنگلی چاهکوتاه
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 13 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کرت کهنسال بوشهر

کرت کهنسال بوشهر

Kart kohansal boshehr
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 13 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
عمارت طبیب بوشهر

عمارت طبیب بوشهر

Emarat tabib boshehr
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 13 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
عمارت کازرونی ها
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 13 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آب انبار قوام بوشهر

آب انبار قوام بوشهر

AB anbar ghavam boshehr
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 13 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه دریا نوردی(عمارت کلاه فرنگی)

موزه دریا نوردی(عمارت کلاه فرنگی)

Moze darya navardi(emarat kolah farangi)
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 13 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کاخ چرخاب

کاخ چرخاب

Charkhab Palace
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 13 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده