جاذبه های استان بوشهر

5
از 1 رای
پارک TV بوشهر (پارک سیادت)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
امامزاده بی بی زلیخا

امامزاده بی بی زلیخا

Imamzadeh Bi Bi Zoleykhah
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
امامزاده قاسم

امامزاده قاسم

Imamzadeh Ghasem
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای تل اشکی

روستای تل اشکی

Tal Ashki Village
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
شهربازی دواس

شهربازی دواس

Dvas Amusement park
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای چاهکوتاه
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کلیسای ظهور مسیح

کلیسای ظهور مسیح

Zohore Masih Church
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مدرسه تاریخی سعادت

مدرسه تاریخی سعادت

Saadat Historical School
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
امامزاده عبدالمهیمن
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
عمارت امیریه (عمارت قدیم شهرداری)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
منطقه حفاظت شده نایبند
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه تجارت دریایی خلیج فارس

موزه تجارت دریایی خلیج فارس

Persian Gulf Maritime Trade Museum
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
گورستان شغاب

گورستان شغاب

Shaghab Cemetery
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کلیسای ارامنه گریگوری
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک ساحلی آب شیرین کن
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
جزیره شیف

جزیره شیف

Shif Island
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
شهر باستانی ریشهر

شهر باستانی ریشهر

Rishehar Ancient city
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه دریا و دریانوردی خلیج فارس

موزه دریا و دریانوردی خلیج فارس

Maritime Museum of the Sea and Persian Gulf
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قبر جنرال

قبر جنرال

Grave of General
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
درخت مقدس
0
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 12 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده