جاذبه های استان بوشهر

5
از 1 رای
نیایشگاه مند
3
(از 1 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 7 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاروانسرای مشیر الملک
5
(از 1 نقد و بررسی)
برازجان / ایران
رتبه در برازجان 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلوت های کوه مند
5
(از 2 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 2 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پارک ساحلی ریشهر
5
(از 3 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 1 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
گور معبدهای پالمیران
4
(از 1 نقد و بررسی)
خارک / ایران
رتبه در خارک 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بقعه میر محمد حنیفه

بقعه میر محمد حنیفه

Mir Mohammad Hanifeh Monument
4
(از 1 نقد و بررسی)
خارک / ایران
رتبه در خارک 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
عمارت ملک

عمارت ملک

Malek Mansion
2
(از 1 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 10 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گورستان مهاجمین انگلیسی
2
(از 1 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 10 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جنگل حرا (عسلویه)
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
عسلویه / ایران
رتبه در عسلویه 4 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
ساحل بندر امام حسن

ساحل بندر امام حسن

Imam Hassan Pier Beach
4
(از 1 نقد و بررسی)
استان بوشهر / ایران
رتبه در استان بوشهر 2 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل بندر سیراف

ساحل بندر سیراف

Bandar Siraf Beach
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
بندر سیراف / ایران
رتبه در بندر سیراف 6 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
اسکله سیراف
4
(از 3 نقد و بررسی)
بندر سیراف / ایران
رتبه در بندر سیراف 4 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
پارک ساحلی نخل تقی

پارک ساحلی نخل تقی

Nakhle Taghi Beach Park
4
(از 2 نقد و بررسی)
عسلویه / ایران
رتبه در عسلویه 9 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
اسکله عسلویه
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
عسلویه / ایران
رتبه در عسلویه 5 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
میدان ناخدا لنج

میدان ناخدا لنج

Nakhoda Lenj Square
3
(از 1 نقد و بررسی)
نخل تقی / ایران
رتبه در نخل تقی 3 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجتمع تجاری رویال عسلویه
3
(از 1 نقد و بررسی)
عسلویه / ایران
رتبه در عسلویه 12 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
بازار ماهی فروشان (عسلویه)
3
(از 2 نقد و بررسی)
عسلویه / ایران
رتبه در عسلویه 13 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پارک ساحلی عسلویه

پارک ساحلی عسلویه

Seaside Park Assaluyeh
4
(از 3 نقد و بررسی)
عسلویه / ایران
رتبه در عسلویه 11 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
روستای هاله

روستای هاله

Haleh Village
4
(از 2 نقد و بررسی)
عسلویه / ایران
رتبه در عسلویه 9 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی بوشهر

موزه مردم شناسی بوشهر

Museum of Anthropology Bushehr
4
(از 1 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 4 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده