جاذبه های استان همدان

0
آرامگاه شهدا گمنام ملایر
4
(از 1 نقد و بررسی)
ملایر / ایران
رتبه در ملایر 4 از 44 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بام ملایر

بام ملایر

Bam-e Malayer
4
(از 1 نقد و بررسی)
ملایر / ایران
رتبه در ملایر 4 از 44 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آرامگاه عارف قزوینی
3.7
(از 4 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 48 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
آرامگاه بابا طاهر
4.5
(از 18 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 4 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 18 رای
مشاهده
موزه بوعلی سینا

موزه بوعلی سینا

Bu Ali Sina Museum
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 34 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
مجموعه توریستی گنجنامه
4.3
(از 6 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 33 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
غار آکواریوم
2.7
(از 4 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 54 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 4 رای
مشاهده
تله کابین گنج نامه
4
(از 3 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 44 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
کتیبه های گنجنامه

کتیبه های گنجنامه

Ganjnameh Inscriptions
4.5
(از 9 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 11 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
آبشار گنجنامه

آبشار گنجنامه

Ganjnameh Waterfall
4.5
(از 14 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 7 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 14 رای
مشاهده
غار علی صدر

غار علی صدر

Ali Sadr Cave
4.6
(از 17 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 3 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 17 رای
مشاهده
بازار علیصدر

بازار علیصدر

Ali Sadr Market
4
(از 1 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 37 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آرامگاه بوعلی سینا
4.8
(از 15 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 1 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 15 رای
مشاهده
بوستان ارم
5
(از 1 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 18 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بلوار ارم

بلوار ارم

Eram Boulevard
5
(از 1 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 18 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امامزاده هادی همدان
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 34 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
میدان امام خمینی همدان

میدان امام خمینی همدان

Hamedan Imam Khomeini square
4.9
(از 11 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 2 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
مجتمع تفریحی سیاحتی تپه عباس آباد
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 8 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
شهربازی رنگین کمان

شهربازی رنگین کمان

Rangin Kaman Amusement Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 37 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بوستان مردم
5
(از 1 نقد و بررسی)
همدان / ایران
رتبه در همدان 18 از 121 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده