جاذبه های جزیره هرمز

0
غار نمک (جزیره هرمز)
3.3
(از 11 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 16 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 82٪ از 11 رای
مشاهده
قلعه پرتغالی های هرمز
4
(از 22 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 14 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 22 رای
مشاهده
غار رنگین کمان
5
(از 3 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 6 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
صخره لاک پشت ها (دیواره خلیج فارس)
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 9 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
دره مجسمه ها (دره تندیس ها)

دره مجسمه ها (دره تندیس ها)

Hormuz Statues Valley and Coast
4.7
(از 24 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 3 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 24 رای
مشاهده
ساحل سرخ هرمز (معدن خاک سرخ)
4.8
(از 25 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 1 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 25 رای
مشاهده
الهه نمک

الهه نمک

Elahe Namak
4.7
(از 21 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 4 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 21 رای
مشاهده
جزيره هرمز

جزيره هرمز

Hormuz Island
5
(از 11 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 2 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
ساحل نقره ای (جزیره هرمز)
4.7
(از 7 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 5 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 7 رای
مشاهده
دره رنگین کمان هرمز
4.4
(از 22 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 8 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 95٪ از 22 رای
مشاهده
ساحل محیط زیست (روزنه دریا)
5
(از 3 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 6 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
کوه برفی

کوه برفی

Sefid Barfi Mountain
4.4
(از 7 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 10 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
موزه دکتر نادعلیان
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 11 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

Soil Carpet Hormoz
3.6
(از 6 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 15 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 6 رای
مشاهده
بازار ساحلی هرمز

بازار ساحلی هرمز

Hormuz Beach Bazaar
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 12 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
عمارت سرخ

عمارت سرخ

Red Mansion
4
(از 1 نقد و بررسی)
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 13 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جنگل حرا هرمز

جنگل حرا هرمز

Harra Seaforest
0
جزیره هرمز / ایران
رتبه در جزیره هرمز 17 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده