جاذبه های جیپور

0
جانتار مانتار جیپور
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 13 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
کاخ شهر جیپور

کاخ شهر جیپور

City Palace of Jaipur
5
(از 2 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 3 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
قلعه جایگار
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 11 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
معبد میمون

معبد میمون

Monkey Temple
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 9 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
قلعه نهارگاه
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 11 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
باغ و قصر سیسودیا رانی

باغ و قصر سیسودیا رانی

Sisodia Rani Palace and Garden
5
(از 2 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 3 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای ابهنری

روستای ابهنری

Abhaneri Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 7 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد هارشات ماتا

معبد هارشات ماتا

Harshat Mata Temple
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 13 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
معبد بیرلا مندیر (جیپور)
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 5 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
هاوا محل - کاخ باد

هاوا محل - کاخ باد

Hawa Mahal - Palace of Wind
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 1 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
قلعه آمبر
4.6
(از 6 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 2 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
چند بائوری (چاه پله)

چند بائوری (چاه پله)

Chand Baori (Step well)
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 9 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
گیتور کی چهاتریان
5
(از 1 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 7 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پانا منا کا کوند

پانا منا کا کوند

Panna Meena ka Kund
4
(از 1 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 15 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باپو بازار
4
(از 1 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 15 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه آلبرت هال

موزه آلبرت هال

Albert Hall Museum
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 5 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
برج سوارگاسولی
3
(از 1 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 19 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
فیر دیل تکستایل
4
(از 1 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 15 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جال محل

جال محل

Jal Mahal
4
(از 2 نقد و بررسی)
جیپور / هند
رتبه در جیپور 18 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده