جاذبه های مهاباد

0
غار آبی سهولان

غار آبی سهولان

Saholan Water Cave
4
(از 12 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 17 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
تاناکورای مهاباد
4
(از 3 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 10 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی مهاباد (حمام میرزا رسول)

موزه مردم شناسی مهاباد (حمام میرزا رسول)

Anthropology Museum of Mahabad (Mirza Rasoul Bath)
4
(از 2 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 8 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
غار فقره قا (گوردخمه فخریگاه)

غار فقره قا (گوردخمه فخریگاه)

Faghrgha Cave (Fakhrigah Catacombs)
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 16 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
تالاب کانی برازان
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 5 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد و حوضخانه رستم بیگ

مسجد و حوضخانه رستم بیگ

Mosque And Hozkhane Rostam Beig
3
(از 1 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 11 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
بارگاه شیخ شمس الدین برهانی
4
(از 1 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 6 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
حوضخانه عباس آقا

حوضخانه عباس آقا

Hozkhane Abass Agha
3
(از 1 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 11 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ملت مهاباد

پارک ملت مهاباد

Mahabad Mellat Park
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 3 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
تالاب یوسفکند

تالاب یوسفکند

YousefKand Lagoon
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 15 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
دریاچه سد مهاباد

دریاچه سد مهاباد

Lake of Mahabad Dam
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 3 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
مقبره بداق سلطان
5
(از 1 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 1 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد جامع مهاباد (مسجد سرخ)

مسجد جامع مهاباد (مسجد سرخ)

Mahabad Jame Mosque (Sorkh Mosque)
5
(از 1 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 1 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
منطقه گردشگری حاج مامیان
3
(از 1 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 11 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
مرکز خرید امی

مرکز خرید امی

Emi Shopping Center
4
(از 2 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 8 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مرکز خرید نور

مرکز خرید نور

Noor Shopping Center
3
(از 1 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 11 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دخمه سنگی فقرگاه

دخمه سنگی فقرگاه

Fakhrigah Rocky Cellar
4
(از 1 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 6 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک سید قطب

پارک سید قطب

Seyed Qotb Park
0
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار مام قوچاق

غار مام قوچاق

Mam Ghochagh Cave
0
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار شوران

غار شوران

Shoran Cave
0
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده