جاذبه های شوشتر

0
پل بند لشکر

پل بند لشکر

Lashkar Bridge
5
(از 1 نقد و بررسی)
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 2 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه سلاسل

قلعه سلاسل

Salasel Castle
3.7
(از 4 نقد و بررسی)
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 9 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
خانه مستوفی  (رستوران موزه مستوفی)
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 5 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
نهر داریون

نهر داریون

Darioon Creek
4
(از 3 نقد و بررسی)
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 7 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
آبشار و سازه های آبی شوشتر (آسیاب های سیکا)
4.7
(از 22 نقد و بررسی)
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 1 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 22 رای
مشاهده
برج کلاه فرنگی

برج کلاه فرنگی

Kolah E Farangi Shooshtar
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 8 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
خانه مرعشی

خانه مرعشی

Marashi Historical House
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 4 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
بند میزان
4
(از 1 نقد و بررسی)
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سرای افضل

سرای افضل

Afzal Serai
5
(از 1 نقد و بررسی)
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 2 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک هرمزان

پارک هرمزان

Hormozan Park
0
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 10 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک شهید مطهری

پارک شهید مطهری

Shahid Motari Park
0
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 10 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
زیارتگاه مقام عباس

زیارتگاه مقام عباس

Magham Abas Holy Shrine
0
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 10 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک داریون
0
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 10 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آرامگاه سید حسین

آرامگاه سید حسین

Tomb of Seyed Hossein
0
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 10 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای کوه زر

روستای کوه زر

Kuh Zar Village Shushtar
0
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 10 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
چشمه سیزنگر

چشمه سیزنگر

Siznger Fountain
0
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 10 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
امامزاده عبدالله
0
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 10 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
منطقه حفاظت شده کرایی
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 10 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
باغ خان پایین
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 10 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آرامگاه علامه شیخ شوشتری

آرامگاه علامه شیخ شوشتری

Allameh Sheikh Shooshtari Tomb
0
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 10 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده