جاذبه های استان خراسان جنوبی

0
قلعه فورگ

قلعه فورگ

Furg Castle
4
(از 3 نقد و بررسی)
درمیان / ایران
رتبه در درمیان 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
آرامگاه ابن حسام خوسفی
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
خوسف / ایران
رتبه در خوسف 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
زورخانه امیر عرب

زورخانه امیر عرب

Amir Arab Zoorkhaneh
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 20 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دفتر پست تاریخی بیرجند

دفتر پست تاریخی بیرجند

Birjand Historical Post Office
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 12 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
خانه آراسته (بیرجند)
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 20 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
حسینیه نواب

حسینیه نواب

Hosseiniyeh Navab
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 20 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه پردلی

خانه پردلی

Perdli House
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 12 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
خانه اعتمادی نیا
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 12 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مجموعه تاریخی امیرآباد

مجموعه تاریخی امیرآباد

AmirAbad Historical Complex
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 20 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آب انبار شیخ عطار

آب انبار شیخ عطار

Sheykh Attar Cistern
4
(از 1 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 12 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امامزاده سید حسین ابن جعفر

امامزاده سید حسین ابن جعفر

Imamzadeh Seyed hosein Ibn Jafar
4
(از 1 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 12 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه طبس
5
(از 1 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 7 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ارگ کلاه فرنگی

ارگ کلاه فرنگی

Kolah Farangi Citadel
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 12 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کویر حلوان

کویر حلوان

Halvan Desert
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 3 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
حمام شوکتیه

حمام شوکتیه

Shokatieh Bath
5
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 3 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بنای خواجه خضر

بنای خواجه خضر

Khajeh Khezr Monument
5
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 3 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه بی بی مرادی
5
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 3 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آب انبار محسن زاده
5
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 3 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آب انبار حاج علی رضا بیک
5
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 3 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه میراث پهلوانی

موزه میراث پهلوانی

Pahlevani Heritage Museum
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 12 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده