جاذبه های طبس

0
دره کال سر در

دره کال سر در

Kal Sar Dar Valley
5
(از 1 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 7 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سد دره بید

سد دره بید

Dareh Bid Dam
4
(از 1 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 12 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امامزاده حسین ابن موسی الکاظم
4
(از 5 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 20 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
روستای اصفهک

روستای اصفهک

Esfahak Village
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 5 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
دره کال جنی

دره کال جنی

Kal Jeni Valley
4.7
(از 9 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 2 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
روستای ازمیغان
4.4
(از 10 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 9 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
باغ گلشن

باغ گلشن

Golshan Garden
4.5
(از 9 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 4 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
سروهای خرو

سروهای خرو

Cypresses of Khorv
4
(از 2 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 16 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای خرو (طبس)
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 6 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
سد شاه عباسی طبس

سد شاه عباسی طبس

Shah Abbasi Dam tabas
4
(از 2 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 16 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
چشمه مرتضی علی

چشمه مرتضی علی

Morteza Ali Fountain
4.8
(از 11 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 1 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
روستای کریت

روستای کریت

Korit Village
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 10 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای گشن

روستای گشن

Geshn Village
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 10 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کاروانسرای کلمرد

کاروانسرای کلمرد

Kalmard Caravanserai
4
(از 2 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 16 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آب انبار شیخ عطار

آب انبار شیخ عطار

Sheykh Attar Cistern
4
(از 1 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 12 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امامزاده سید حسین ابن جعفر

امامزاده سید حسین ابن جعفر

Imamzadeh Seyed hosein Ibn Jafar
4
(از 1 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 12 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه طبس
5
(از 1 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 7 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کویر حلوان

کویر حلوان

Halvan Desert
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 3 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
میدان امامزاده حسین ابن موسی الکاظم
3
(از 1 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 19 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای نایبند

روستای نایبند

Nay Band Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 12 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده