جاذبه های استان خراسان جنوبی

0
کاروانسرای سرایان
4
(از 1 نقد و بررسی)
سرایان / ایران
رتبه در سرایان 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک دکتر محمد حسن گنجی

پارک دکتر محمد حسن گنجی

Dr Mohammad Hasan Ganji Park
3
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 29 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای چاج

روستای چاج

Chaj Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 3 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آرامگاه حکیم نزاری
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 20 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار بیرجند
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 20 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه بیرجند

قلعه بیرجند

Birjand Castle
3.7
(از 4 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 34 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
خانه فروتنی (موزه عروسک)
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 12 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای ماخونیک
4.6
(از 5 نقد و بررسی)
سربیشه / ایران
رتبه در سربیشه 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
یخدان رحیم آباد

یخدان رحیم آباد

Rahim Abad Ice House
3
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 29 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه شریف

خانه شریف

Sharif House
3
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 29 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه باستان‌ شناسی بیرجند
4
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 20 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک توحید
3
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 29 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی و باستان شناسی بیرجند

موزه مردم شناسی و باستان شناسی بیرجند

Anthropology And Archaeology Museum of Birjand
5
(از 3 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 1 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
سنگ‌ نگاره لاخ مزار

سنگ‌ نگاره لاخ مزار

Lakh Mazar Inscriptions
5
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 3 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ بهلگرد

باغ بهلگرد

Behlgard Garden
5
(از 1 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 3 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای خور

روستای خور

Khur Village
4
(از 2 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 27 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد بلال حبشی فورگ

مسجد بلال حبشی فورگ

Bilal Habashi Furg Mosque
4
(از 3 نقد و بررسی)
درمیان / ایران
رتبه در درمیان 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
خانه تاجور
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
خوسف / ایران
رتبه در خوسف 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای فورگ
4
(از 3 نقد و بررسی)
درمیان / ایران
رتبه در درمیان 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
مسجد جامع هندوالان

مسجد جامع هندوالان

Hendevalan Jame Mosque
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 33 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده