جاذبه های سوئیس

0
شهر تاریخی برن

شهر تاریخی برن

The historic city of Bern
0
برن / سوئیس
رتبه در برن 10 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قلعه شیلون

قلعه شیلون

Chilean Castle
0
سوئیس
رتبه در سوئیس 3 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کتابخانه صومعه سنت گال سوئیس

کتابخانه صومعه سنت گال سوئیس

St. Gallen Monastery Library, Switzerland
0
سوئیس
رتبه در سوئیس 3 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ماترهورن

ماترهورن

Matterhorn
0
سوئیس
رتبه در سوئیس 3 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
دریاچه ژنو
0
ژنو / سوئیس
رتبه در ژنو 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
باغ وحش زوریخ
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 16 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کوه یوتلیبرگ

کوه یوتلیبرگ

Uetliberg Mountain
0
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 16 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه هنر (کونستاس زوریخ)

موزه هنر (کونستاس زوریخ)

Museum of Art (Kunsthaus Zurich)
0
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 16 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه لندز

موزه لندز

Landesmuseum
0
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 16 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
شهر قدیمی برن
5
(از 1 نقد و بررسی)
برن / سوئیس
رتبه در برن 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
هاپتبانهوف (ایستگاه اصلی)
4
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 9 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
برج پریسون (کافیگ تورم)
5
(از 1 نقد و بررسی)
برن / سوئیس
رتبه در برن 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه انیشتن

خانه انیشتن

Einstein House
4
(از 1 نقد و بررسی)
برن / سوئیس
رتبه در برن 8 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خیابان نیدر دورف
5
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 3 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
برج ساعت زیتگلوج

برج ساعت زیتگلوج

Clock Tower Zytglogge
5
(از 1 نقد و بررسی)
برن / سوئیس
رتبه در برن 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رودخانه آر
5
(از 1 نقد و بررسی)
برن / سوئیس
رتبه در برن 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک بارن
4
(از 1 نقد و بررسی)
برن / سوئیس
رتبه در برن 8 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
لیندنهوف پلاتز
5
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 3 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بنای یادبود اولریش زویینگلی
4
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 9 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اولد تاون زوریخ
5
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 3 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده