فروش بلیت چارتری ازشهریورممنوع می شود

0
آگهی لست سکند - مرجع قیمت - جایگاه K - دسکتاپ
23 مرداد 1391 00:00
0

رییس سازمان هواپیمایی کشوری از حذف پروازهای چارتری خبرداد و گفت: از ابتدای شهریور ماه 1391 صدور هرگونه بلیت چارتری بر روی پروازهای برنامه ای و فوق العاده تخلف محسوب شده و برابر مقرارت با شرکت های هواپیمایی خاطی و دفاتر خدمات مسافرت هوایی برخورد خواهد شد.

خلبان حمیدرضا پهلوانی گفت: در صدور مجوزهای پروازی شرکت های هواپیمایی ملاحظات قانونی از جمله تامین نیازمندیهای حمل و نقل داخلی و خارجی مسافر، ترغیب خطوط هوایی داخلی به نحوی که نقاط مختلف کشور از فوائد آن بهره مند گردند، مساعدت در انجام سرویس های هوایی مورد نیاز کشور به طریق غیر انحصاری، نظارت و جلوگیری از وقوع رقابت های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی صورت می گیرد.اما برخی از شرکت های هواپیمایی بدون رعایت ملاحظات فوق الذکر نسبت به انجام تغییرات بدون اخذ تاییدیه از سازمان هواپیمایی کشوری اقدام می کنند که این امر بروز مشکلات فراوان در سیستم عرضه و تقاضا، انحصار زدایی و حفظ حقوق مسافر را در بر داشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در راستای حفظ مصالح حمل و نقل هوایی و به منظور رعایت حقوق خریداران بلیت و مسافران به تمامی شرکت های هواپیمایی ابلاغ می شود تمام ظرفیت ناوگان پروازی که دارای مجوز منظم یا برنامه ای و فوق العاده هستند بر روی سیستمهای رزرواسیون به صورت شناور در اختیار کلیه دفاتر خدمات مسافرت هوایی قرار گیرند.

خلبان پهلوانی با بیان این مطلب که حذف صدور بلیت چارتری برای پروازهای دارای مجوز برنامه ای یا فوق العاده طی بخشنامه های جداگانه به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شده است، افزود: از تاریخ اول شهریور ماه سالجاری تمامی ظرفیت ناوگان پروازی اعم از برنامه ای و فوق العاده باید بر روی سیستم نگهداری جا مورد استفاده شرکت هواپیمایی به مسافران عرضه و تابع مقررات ابطال و تغییر بلیت (CRCN) تعیین شده توسط سازمان باشند.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: بدیهی است؛ شرکت هایی که به منظور توسعه تامین و تضمین خدمات گردشگری درخواست انجام پرواز چارتری کنند از سوی این سازمان "مجوز پرواز چارتر" دریافت خواهند کرد و عندالزوم قرارداد چارتری منعقده باید به اطلاع و تایید سازمان رسانیده شود.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مدیران عامل شرکت های هواپیمایی مسول اجرای این بخشنامه بوده و دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردی این سازمان نیز مسوول نظارت بر حسن اجرای آن در صورت لزوم اتخاذ تصمیم و برخورد با شرکت های هواپیمایی خاطی است.

+منبع