سفرنامه های ماداگاسکار

آگهی لست سکند - مرجع قیمت ۲ - جایگاه K - دسکتاپ

سفرنامه ماداگاسکار

مقاصد : ماداگاسکار

برای بسیاری از مردم تنها تصویری که از ماداگاسکار در ذهن وجود دارد، کارتون ماداگاسکار است اما برای من چنین نبود. مدتها بود فهرستی از نقاط خاص دنیا که از نقطه نظر تنوع زیستی و تکاملی از ویژگی های ممتازی برخوردار بودند، تهیه کرده بودم و

شهاب چراغی
20
29.9K
4.3
ادامه مطلب

ماداگاسکار سرزمین رازها

مقاصد : ماداگاسکار
مسابقه سفرنامه نویسی حرفه ای سفرهای خارجی 97

ماداگاسکار ...کشوری در غرب اقیانوس هند و نزدیک سواحل شرقی جنوب آفریقا ...چهارمین جزیره بزرگ جهان ... کشوری با ۲۵ میلون جمعیت ... سفر به این جزیره زیبا جسم و روحت را صیقل میدهد پس همراه شو تا ببینی زیبایی هایش را و بشنوی حرفهایش را

مریم نوائی
42
15.6K
4.4
ادامه مطلب