سفرنامه های سوسه

آگهی لست سکند - جایگاه K - دسکتاپ - تور تابستانی

سفرنامه تصویری کارتاژ (تونس در دوازده روز)

مقاصد : تونسسوسه

این روزها نام کشورهای شمال آفریقا چیزهای خاصی را به یادها می آورد: بهار عربی، شورش، جنگ داخلی،... شاید این عنوان های هراس آور بسیاری را از سفر به این سرزمین ها باز بدارد. ولی این ناحیه چنان که از رسانه‌ها برمی آید پرآشوب و

محمد فرخی یکتا
22
13.9K
4.4
ادامه مطلب