سفرنامه های سان سیتی

آگهی لست سکند - مرجع قیمت ۲ - جایگاه K - دسکتاپ

سفرنامه آفریقای جنوبی - قسمت اول (3 قسمت)

سفر به آرامش و هیجان، تجربه ناشناخته ها   سفرنامه گزارش دیدن و ثبت خاطرات ذهن می باشد توصیه شده در سفر اتفاقات و مشاهدات فقط از جلوچشمان رد نشده و به معنای واقعی دیده شود ، در این سفرنامه سعی کردم آنچه را که دیدم به

سعید عسکریان
87
48K
4.5
ادامه مطلب