Close
 • 27

  18025

  16

  سفرنامه اکراین – کیف (بخش دوم)

  چهارشنبه، 9 مهر 1393 ساعت 17:35 توسط کیوان عباسی اوکراین کی یف

  سفرنامه اکراین – کیف (بخش دوم) از طریق مترو و بازگشت به ایستگاه میدان و ادامه خیابان خرشاتیک در خلاف جهت میدان اروپا به مرکز خرید بلا و بسارابیان میرسیم و با ادامه دادن مسیر در همین جهت هم به مرکز خرید گولیور. این مرکز...

  ادامه مطلب »
 • 24

  37198

  33

  سفرنامه اکراین – کیف (بخش اول)

  چهارشنبه، 9 مهر 1393 ساعت 17:35 توسط کیوان عباسی اوکراین کی یف

  سفرنامه اکراین – کیف (بخش اول) مقدمه : در بهشت به دنیا آمده ام و جز آن چیزی نمیشناسم... (رمان بسیار زیبایی هست به نام میرا که با این جمله آغاز میشه : در دشت به دنیا آمده ام و جز آن چیزی نمیشناسم...) بعد...

  ادامه مطلب »