هرچند تا به امروز 25 سال از سقوط اتجاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می گذرد ، اما همچنان برخی آثار معماری آن دوره در ‏کشورهایی که زمانی عضو این اتحادیه بودند موجود می باشد که برخی از آنها عجیب هستند و حتی به جاذبه گردشگری نیز ‏تبدیل شده اند. ‏ ‏ ‏

یک عکاس کانادایی به 14 کشوری که پیش تر عضو این اتحادیه بودند سفرکرده است و از عجیب ترین ایستگاههای اتوبوسی که ‏در این کشورها از آن دوره باقی مانده است عکس گرفته است. با لست سکند همراه باشید تا برخی از این ایستگاههای اتوبوس ‏عجیب و در عین حال خلاقانه را ببینید. ‏

‏عجیب ترین ایستگاههای اتوبوس ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

شهر گاگرا در آبخاز ‏ ‏

 

‏عجیب ترین ایستگاههای اتوبوس ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

شهر پیتسوندا در آبخاز ‏‏‏ ‏‏

 

‏عجیب ترین ایستگاههای اتوبوس ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

شهر کاراکول در قزاقستان ‏

 

‏عجیب ترین ایستگاههای اتوبوس ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

 

مرو در ترکمنستان ‏‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏‏

 

‏عجیب ترین ایستگاههای اتوبوس ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

یک اثر هنری رنگارنگ در ایستگاه اتوبوس چارین در قزاقستان ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏

 

‏عجیب ترین ایستگاههای اتوبوس ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

شهر ساراتاک در ارمنستان ‏‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏‏

 

‏عجیب ترین ایستگاههای اتوبوس ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

گودواتا در آبخاز ‏‏‏‏ ‏‏‏‏

 

‏عجیب ترین ایستگاههای اتوبوس ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

تاراز قزاقستان ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏

 

‏عجیب ترین ایستگاههای اتوبوس ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

ایستگاه اتوبوسی در رنگی شاد و جذاب در شهری در اوکراین ‏‏‏ ‏‏‏‏

 

‏عجیب ترین ایستگاههای اتوبوس ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

ایستگاه اتوبوسی که شبیه یک موج می ماند در یکی از شهرهای ارمنستان ( ‏Echmiadzin‏ ) ‏ ‏

 

‏عجیب ترین ایستگاههای اتوبوس ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

ایستگاه اتوبوسی که نام سرپناه چوبی رنگارنگ را به خود اختصاص داده در کوتسی استونی ‏ ‏ ‏

 

‏عجیب ترین ایستگاههای اتوبوس ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

فلستی در مولداوی ‏
منبع : Dailymail