Close
میدان نقش جهان (امام خمینی)
نادر مزرعه شادی
نقدها:
گزارش
اصفهان است و میدان نقش جهان
توصیه شده توسط کاربر

اصفهان است و نصف جهان‌اش! مگر می‌شود اصفهان رفت و میدان نقش جهان را ندید. در بخش شرقی میدان، عمارت عالی قاپو قرار دارد و در مقابل آن مسجد شیخ لطف آلله با آن گنبد زیبا و رنگ منحصر به فردش. در سمت جنوبی میدان هم مسجد امام که قبل‌تر مسجد شاه یا مسجد جامع عباسی هم نامیده شده است، جای گرفته است.
دورتا دور میدان هم انگار که موزه ای است از آثار و صنایع دستی اصفهان. من میناکاری های اصفهان با آن رنگ‌های دل فریبش را دوست دارم. بازارچه ای که در سمت عمارت عالی قاپو هم هست علاوه بر فروشگاه های صنایع دستی، معماری زیبایی هم دارد.
این میدان هم در روز و هم در شب دیدنی است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: