آشکده مهدی
سعید عسکریان
نقدها:
گزارش
آشکده ای با فضای صمیمی
توصیه شده توسط کاربر

این آشکده در دل بازار رشت و در یکی از کوچه های منتهی به پیاده راه رشت واقع شده است، سفر ما به گیلان به صورت گروهی و حدود 40 نفر بود، میزبان عزیز ما با توجه به برنامه ریزی قبلی برای یک شام سبک این آشکده را انتخاب و پیشنهاد داد که ایده آل برای نفرات گروه بود، هماهنگی های لازم توسط میزبان مهربان ما انجام و باتوجه به فضای کوچک رستوران در هنگام حضور ما، این رستوران به صورت اختصاصی دراختیار گروه ما بود.
سفارش پیشنهادی چای و خرما، شامی و آش شله قلمکار بود، پنیر لیقوان هم قبلا توسط میزبان ما تهیه و دراختیار رستوران قرار گرفت.
فضای رستوران کوچک و در دو طبقه می باشد، فضا و مبلمان خیلی معمولی و درحد یک آشکده بود،
در این رستوران سرویس دهی بسیارخوب و قابل قبول بود و سفارش ها به موقع سرو شد.
کارکنان آن اکثرا خانم و خوش برخورد بودند.
کیفیت آش و شامی و طعم پنیر حرف نداشت و بسیار عالی بود به خصوص آش شله قلمکار آن جزو بهترین ها بود، درمجموع تجربه خوبی در این رستوران داشتیم.

نوع سفر:
تاریخ سفر: