Close
مسجد پوترا
امید خدایاری
نقدها:
گزارش
مسجد صورتی یا مسجد پوترا
توصیه شده توسط کاربر

مسجد صورتی یا مسجد پوترا یکی از بناهای دیدنی و زیبای شهر پوتراجایا است که با معماری زیبا و به افتخار اولین رئیس جمهور مالزی، پوترا، به این اسم نامگذاری شده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: