Close
موزه لوور
paria kamali
نقدها:
گزارش
موزه کم نظیر لوور
توصیه شده توسط کاربر

شنیده بودیم که موزه لور Louvre ساعت 9 تا 6 عصر اولین یکشنبه هر ماه هم ورودی آن رایگان دارد وای ما در همچین تاریخی رفتیم و اینطوری نبود
به هر حال اینجا موزه ای است که شما میتوانید از هر کشوری کلی آثار تاریخی پیدا کنید و میگویند اگز بخواهید همه آن را بطور کامل بگردید و برای هر شی 30 ثانیه وقت بگذارید حدود یک ماه هر روز باید به این موزه بروید
اگر بخواهم توصیه داشته باشم اگر وقت ندارید و یا نمیتوانید همه جا را ببینید حتما بخش ایران، مصر، یوتان باستان و ایتالیا را دیدن کنید و تابلو مونالیزا را هم که که با کلی آدرس های سر راست پیدا خواهید کرد ولی رتبه جذاب ترین بخش موزه از نظر من میرسد به خانه ناپلئون بناپارت این بخش واقعا مجلل و دیدینی است پس اگر خیلی هم خسته بودید باز از دیدن این بخش منصرف نشوید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: