Close
خانه تاریخی داروغه
Mahboubeh
نقدها:
گزارش
مکان تاریخی زیبا
توصیه شده توسط کاربر

این مکان از خانه های اواخر دوران قاجارست که گویا مربوط به داروغه ان زمان مشهد بوده، گفته می شه به شیوه معماری روسی ساخته شده. در منطقه نواب صفوی که در قدیم (پایین خیابان)می گفتند قرار گرفته ورودی چند پله به پایین داشت و بلیط برای بازدید۳۰۰۰ تومان بود. شنیدم از ۸ صبح تا عصر بازه. من ساعت۴ اونجارو بازدید کردم. من ساعت چند تخت داخل حیاط داشت و گل دان های زیبا و حوضی وسط حیاط بود طبقه همکف خانه چند مجسمه بود و حوضی داشت یک قسمت هم چای خوری داشت چه بعضی برای صرف چای می رفتند. طبقه بالای نزدیک ورودی برای بازدید باز بود و ان سوی حیاط هم طبقه همکف حالت صنایع دستی بود و قسمت طبقه بالا و شاه نشین ان قسمت بسته بود. در کل حال و هوای خوبی داشت و نگهداری مناسبی از این مکان می شه. به عنوان یکی از اثار ملی ایران به ثبت رسیده.

نوع سفر:
تاریخ سفر: