Close
جنگل حرا (منطقه حفاظت شده حرا)
فاطمه خرقه پوش
نقدها:
گزارش
#جنگل_حرا
توصیه شده توسط کاربر

#جنگل_حرا یا #منطقه_حفاظت_شده_حرا با 200 کیلومتر مربع وسعت در تنگه خوران بین جزیره قشم و بندر خمیر قرار گرفته است.
برای رفتن به این جنگل یکی از راه ها اسکله طبل میباشد که قایق هایی را در آنجا مشاهده میکنید برای بردن و گرداندن مسافران به این جنگل زیبا و بینظیر و با دریافت مبلغ 15000 تومان نفری شما را تقریبا یک ساعت در جنگل میچرخانند و کمی هم توضیح راجع به این مکان ارائه میکنند.
#جنگلهای_حرا به طلای سبز قشم شهرت یافته و محل زیست درختانی است که ریشه در آب دارند و با آب شور خلیج سازگاری پیدا کرده و پوست #درخت_حرا خاصیت این را دارد که بخش شور آب را جذب نموده و نمکش را دفع میکند و به آب شیرین کن طبیعی معروف شده است.این درختان که طول آنها به 3 تا 6 متر میرسد در کل سال سبز میباشند و در زمانی که در آب دریا پدیده ی مد رخ میدهد این درختان تا گلوگاه به زیر آب میروند و زمانی هم که پدیده ی جزر رخ میدهد به گونه ای است که انگار درختان در زمینی خشک روئیده اند.
#جنگلهای_حرا به دلیل دارا بودن شرایط مناسب محل امنی برای زندگی پرندگان مهاجر گرمسیری و همچنین زیستگاه خوبی برای ماهیان و سخت پوستان و نرم تنان میباشد.
تنها راه رفتن به میان #جنگلهای_حرا راه آبی بوده و امکان دسترسی از راه خشکی وجود ندارد. و همینطور هم بهترین زمان بازدید از جنگل از اواسط پائیز تا اردیبهشت ماه میباشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: