Close
باغ ارم شیراز
یگانه فیض الهی
نقدها:
گزارش
باغی با شکوه و زیبا
توصیه شده توسط کاربر

باغ ارم شیراز واقع در خیابان ارم شیراز به جرات یکی از زیباترین باغ های ایرانی است که با عظمت و زیبایی خود شما را میخکوب میکند. ورودی این باغ سه هزار تومان میباشد و گفته میشود از در زمان سلجوقیان نیز این باغ وجود داشته است. درختان بلند سرو، نارنج و گل های متنوع و رنگارنگ زیبایی این باغ را چندین برابر کرده است. دیدن عمارت با شکوه این باغ به همراه صدای پرندگان و صدای شرشر آب حوضچه لذتی وصف نشدنی است. برای دیدن و گشتن در این باغ با شکوه حداقل به دو ساعت زمان نیاز دارید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: