Close
باغ ارم شیراز
Arezou.SB
نقدها:
گزارش
باغ ارم شیراز
توصیه شده توسط کاربر

باغ ارم شیراز یکی از قدیمی ترین باغهاست که دوره های تاریخی زیادی به خودش دیده و در نهایت در دوره پهلوی خریداری و به دانشگاه شیراز اهدا میشه، در حال حاضر این باغ به عنوان یک ذخیره گونه های گیاهی مختلف توسط دانشگاه شیراز نگهداری میشه، و اسم گیاهان در پای آنها نصب شده یک عمارت زیبا در میان باغ قرار داره که انعکاس زیبایی بر روی حوض روبرویش ایجاد میکنه، در طبقه پایین عمارت نمایشگاهی از سنگهای طبیعی برقراره که دیدنش توصیه میشه،باغ یک محور اصلی و دو محور در کناره ها داره که هرکدام زیبایی خاص خود را داره و شما میتونید برای پیاده روی و همینطور گذران وقت از این باغ استفاده کنید، ورودی باغ سه هزار تومانه، و بیشتر مواقع از هشت صبح تا هشت شب درهای باغ بازاست.

نوع سفر:
تاریخ سفر: