Close
میدان نقش جهان (امام خمینی)
نیلوفر ورزش نژاد
نقدها:
گزارش
نقشی از هنر معماری ایرانی در نقش جهان
توصیه شده توسط کاربر

اصفهان در ذهن من، یعنی میدان نقش جهان. میدانی بزرگ و زیبا، مملو از ذوق و هنر معماری ایرانی... به هر گوشه اش که نگاه می کنی، پر است از هنر کاشیکاری و معماری. این میدان که دومین میدان بزرگ دنیاست، در دوره صفویه، رونق و شکوه زیادی داشته و محل برگزاری جشن های اعیاد مختلف بوده. مهم ترین سایت های گردشگری اصفهان در این میدان قرار دارد مانند عالی قاپو، مسجد شاه، مسجد شیخ لطف اله ، سر در قیصریه و بازار نقش جهان. به هر گوشه میدان که نگاه می کنی، توریست های زیادی می بینی که با اشتیاق زیاد، مشغول تماشای این فضای زیبا هستند. قدم زدن در این میدان، همراه با صدای حرکت درشکه ها، حس خوشایندی دارد. دیدن مغازه های صنایع دستی و گشتن در بازار زیبای سنتی نیز، لذتی فراموش نشدنی است. بازدید از این میدان زیبا و آثار تاریخی آن را به همه دوستان پیشنهاد می کنم. یک اصفهان است و یک نقش جهان.

نوع سفر:
تاریخ سفر: