Close
میدان نقش جهان (امام خمینی)
Mana
نقدها:
گزارش
میدانی با دو شخصیت
توصیه شده توسط کاربر

صبح ها میدان نقش جهان فضایی فخرفروشانه به نظر می آید که صرفا برای به رخ کشیدن عظمت و مجتمع کردن و به نمایش گذاشتن بناهای اطرافش، مسجد جامع عباسی، مسجد شیخ لطف الله، کاخ عالی قاپو، سر در بازار قیصریه و حجره های تجاری به وجود آمده است. فضاسازی مرکزی میدان هم که آخرین تحولات ظاهری مهم رخ داده در این محوطه هست هم صرفا ظاهرسازی و آرایشی ستودنی به نظر می آید. اما با پایین آمدن خورشید کم کم ماجرا فرق می کند. زندگی در این فضای بزرگ خالی جریان پیدا می کند. میدان میزبان جمعیت می شود و بناهای اطراف فقط میشوند تزئیناتی نصب شده در حاشیه. در شب، میدان نقش جهان برآورنده یک نیاز اجتماعی است، خدمتی است برای آرامش و تفریح شهروندان و دیگر خبری از آن نمایش عظمت نیست، این بار کیفیت زندگی را به رخ می کشد و آرامش می سازد. یکی از تفریحات محبوب من نشستن گوشه ای از این میدان و تماشای مردم و لذت بردن از جو حاکم بر میدان نقش جهان است بدون هیچ انگیزه خرید از صدها فروشگاه اطراف.

نوع سفر:
تاریخ سفر: