Close
آبشار شیوند
Ehsantrips
نقدها:
گزارش
در دل زاگرس
توصیه شده توسط کاربر

آبشار شیوند و طبیعت اطراف آن یکی از زیباترین مناطق خوزستان است بخصوص در فصل بهار سرسبز یا پائیز خزان. برای رفتن به این آبشار زیبا هیچ راه زمینی وجود ندارد و باید از روی دریاچه سد کارون ۳ عبور کنید با قایق یا بارُج. روستای شیوند هم کوچه باغ های زیبایی دارد که از آنها عبور می کنیم و بعد از یک پیاده روی دلچسب به آبشار مرتفع شیوند میرسیم که از کوه های منگشت جاری و پس از طی مسیری از اینجا فرو می ریزد و در نهایت به کارون می پیوندد. دیدار از آبشار شیوند یک روز وقت شما را می گیرد چرا که رفت و برگشت به این آبشار خود حکایت جداگانه ای است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: