Close
باغ ارم شیراز
nazarian
نقدها:
گزارش
باغ ارم شیرار زیبای کم نظیر
توصیه شده توسط کاربر

باغ ارم شیراز در بلوار ارم قرار دارد قدمت آن به زمان سلجوقیان بر می گردد . این باغ زیبا دل حافظ را نیز برده است و در اشعار خود به آن اشاره دارد . این باغ از آغاز تا اواخر دوره زندیه در اختیار پادشاهان و حکام محلی بوده است . پس از زندیه سران ایل قشقایی این باغ را مقر ایل خود قرار دادند . در زمان سلطنت ناصرالدین شاه نصیرالملک از بزرگان شیراز این باغ را از سران ایل قشقایی خریداری نمود و ساختمان زیبای کنونی را در آن بنا نمود . این باغ پس از بارها دست به دست شدن سرانجام در سال ۱۳۴۲ به دانشگاه شیراز واگذار گردید و به همت دانشگاه شیراز به یک باغ گیاهشناسی تبدیل شد . درون باغ گونه های مختلف گل و گیاه و درخت و درختچه را با اتیکت مشخصات می توان مشاهده کرد نیز در گلستان گل رز بیش از ۳۰۰ نوع گل رز در فصل بهار جلوه گری می کند . درختان سروناز ۲۰۰ ساله از جمله زیباییهای باغ است که توجه گردشگران را جلب می کند و شهرت جهانی دارد . درون باغ انواع درختان میوه مانند : انار ، ازگیل ، خرمالو ، زیتون ، نارنج و گردو رو می توان مشاهده کرد . باغ ارم در سال ۱۳۹۰ به عنوان نمونه سمبلیک هنر باغ سازی ایران به ثبت جهانی رسید . در زمان بازدیدمان نمایشگاه سنگهای قیمتی در طبقه همکف ساختمان بر پا بود . هزینه ورودی هر نفر ۳۰۰۰ تومان بود . برای رفتن به این باغ می توان با مترو به ایستگاه نمازی رسید و ار آنجا پیاده به باغ رسید نیز اگر ماشینتان را در پارکینگ پارک آزادی پارک کرده باشید می توانید پیاده به باغ بروید . در صورت سفر به شیراز دیدن این باغ زیبا به شدت توصیه می شود مخصوصا اردیبهشت ماه که با بوی بهار نارنج سرمست خواهید شد .

نوع سفر:
تاریخ سفر: