Close
باغ ارم شیراز
زهره دشتی
نقدها:
گزارش
زیباترین باغ گیاهشناسی
توصیه شده توسط کاربر

باغ ارم شیراز، باغی قدیم با عمارتی بسیار زیباست که به علت امکان تخریب، طبقه بالای عمارت قابل بازدید نیست و در طبقه پایین هم نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی وجود دارد. باغ ارم توسط دانشکده کشاورزی مدیریت می شود و انواع گونه های گیاهی در آن کاشته و محافظت میشوند و در پای همه آنها نام و مشخصات آن قرار داده شده است. روبروی عمارت زیبایباغ حوض بزرگی با فواره و آبی شفای قرار دارد که فضای باغ را زیباتر کرده. معماری عمارت مانند سایر عمارت های قدیمی شیراز با هلال های کاشیکاری شده در بالای بنا و رنگ بندی های شاد صورتی و زرد جلوه زیبایی به باغ داده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: