Close
میدان نقش جهان (امام خمینی)
هادی انصاری
نقدها:
گزارش
میدان نقش جهان بزرگترین میدان تاریخی جهان
توصیه شده توسط کاربر

زیبایی و ابهت میدان نقش جهان زبانزد تمام گردشگران است .
اين ميدان ساخته شده در عصر صفوي در گستره ای به طول 525 متر و عرض 159 متر طراحي گرديده است، اين در حالي است كه در همان دوره ميدان دوژ پاريس با طراحي مربعي شكل كه هر ضلعش تنها 140مترمربع بيش نداشت به فرمان هانري چهارم درسال 1612 ميلادي بنا گرديد. ميدان نقش جهان از ميدان سرخ مسكو نيز كه يكي از گسترده ترين و نامي ترين ميدان هاي جهان بود، گسترده تر است . ميدان بزرگ شهر بروكسل بلژيك نيز با اندازه اي 68*110 متر از ديدگاه گستردگي كمتر از يك دهم ميدان نقش جهان پهنه دارد. در قياس با ميدان كنكورد پاريس نيز ميدان نقش جهان از ديدگاه تاريخي برتري دارد و پس از ميدان تيان آنكمن در پكن دومين ميدان بزرگ جهان به شمار مي رود.

اين ميدان با اندازه ها و هماهنگي كه در ساخت و ساز آن شكل گرفته است در طي سده ها شگفتي اروپاييان را بر انگيخته است، ميداني كه درست در اندازه و هم خواني ميداني براي بازي چوگان است و گستره اي برابر با 83500 متر مربع را فرا مي گيرد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: