Close
میدان نقش جهان (امام خمینی)
محمد امین زمانی
نقدها:
گزارش
دومین میدان شهری بزرگ جهان
توصیه شده توسط کاربر

میدان امام اصفهان، مهم‌ترین تجلی تعادل در حکومت صفویه. این میدان که در ضلع شرقی دولت‌خانه صفوی و در تقابل با میدان عتیق (امام علی) ساخته شده بود، در قدم اول به صورت یک ردیف بازار در اطراف میدان ساخته شد که با داشتن 2 مسجد (شیخ لطف الله و مسجد امام) و یک کاخ (عالی‌قاپو، دروازه دولت‌خانه) و یک بازار (قیصریه) نشانه اولویت مذهب در حکومت صفوی هست. ردیف دوم بازار (مغازه‌های سمت داخل میدان) در مرحله بعد به بازار اضافه شدند.

نوع سفر:
تاریخ سفر: