Close
میدان نقش جهان (امام خمینی)
محمدرضا رضایی ملک
نقدها:
گزارش
نقش جهان نصف جهان تو اصفهان
توصیه شده توسط کاربر

میدان نقش جهان که به صورت رسمی با عنوان میدان امام شناخته می شود، میدان مرکزی شهر اصفهانه و بخشی از یک مجموعه تاریخی به شمار میره. وقتی وارد محوطه و مجموعه میشی برای چند لحظه غرق در زیبایی و شکوه میشی. نصف جهان اصفهان کاخ عالی قاپو / مسجد شیخ لطف الله / مسجد امام / سردر قیصریه بازار قیصریه و دروازه های چوگان رو همانند مادری تو آغوش خودش جای داده. این میدان پهناور یکی از آثار جهانی ایران است که نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده . اصفهان بری اما اینجا نری مثل اینه که بری پاریس ولی نری برج ایفل.

نوع سفر:
تاریخ سفر: