Close
مسجد پوترا
پوریا اقتداری
نقدها:
گزارش
مسجدی صورتی در پایتخت سیاسی مالزی
توصیه شده توسط کاربر

مسجد پوترا که در شهر پوتراجایا در پایتخت مالزی قرار گرفته ساختش از سال ۱۹۹۷ شروع و در مدت دو سال ساخت اون تکمیل شد.
رنگ صورتی مسجد بدلیل وجود سنگ گرانیتی هست که در ساخت این مسجد به کار رفته. اگر از پوتراجایا بازدید میکنید حتما از مشهورترین جاذبه اون که این مسجد باشه هم دیدن کنید.

#تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: