Close
ویدئو

با این بچه ها هیچ وقت روبرو نشوید

معبد شانلی کونگ فو آکادمی بزرگترین مدرسه ای از نوع خود در چین است. نگاهی اجمالی به کار سخت مورد نیاز برای استاد هنر رزمی چینی در این همکاری چشمگیر بین DJ بن سارکین و فیلمساز به چشم میخورد.

نظرهای کاربران

شما هم می توانید نظر خود را برای ما بنویسید

لست سکند
آیا این ویدئو را می پسندید؟ ویدئو مشکل دارد؟ گزارش کنید