Close
ویدئو

هیجان مطلق، زیر نور ماه!

هیجان مطلق، زیر نور ماه!

لانگ بورد یک نوع اسکیت بورد است که در دوچیز با اسکیت بورد های معمولی متفاوت است. یکی اندازه و دیگری ثبات،کشش و دوام بیشتر بخاطر داشتن چرخ های بزرگتر.

نظرهای کاربران

شما هم می توانید نظر خود را برای ما بنویسید

لست سکند
آیا این ویدئو را می پسندید؟ ویدئو مشکل دارد؟ گزارش کنید