پدیده عبور سالمون‌ها از عرض جاده!

4.9
از 28 رای

مراقب باشید، سالمون ها در حال عبور از جاده هستند! این جمله بر روی یک تابلو در یکی از جاده های اسکوکومیش قرار دارد. یک پدیده عجیب و البته واقعی. ماهی های سالمون با بالا آمدن آب خودشان را به جاده رسانده و از میان ماشین ها عبور کرده و به طرف دیگر می روند! باور نمی کنید؟

این ویدئو می تواند علاوه بر متعجب کردن شما لبخند هم برای شما به همراه آورد!

منبع: Youtube