ربات عروس دریایی، راه حلی برای جمع آوری زباله ها!

5
از 3 رای

امروزه آلودگی محیط زیست بیش از پیش در جهان قابل مشاهده است. اما هر کشوری برای این مشکل راهی اندیشیده. از هند گرفته با آلودگی های عظیم تا فرانسه. در این راستا راه حل های مختلفی در نظر گرفته شده که یکی از آنها استفاده از ربات عروس دریاییست. با ما همراه باشید تا نحوه عملکرد بی نظیر این ربات را مشاهده کنید.

منبع: Youtube