جاذبه های آنکارا

0
قلعه آنکارا (خانه های تاریخی)
5
(از 1 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 6 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه آنکارا

قلعه آنکارا

Ankara Castle
4
(از 3 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 26 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
مجسمه سوار براسب کمال آتاتورک
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 12 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه صنعت و باستان شناسی اریمتان
4
(از 2 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 22 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه تمدن های آناتولی

موزه تمدن های آناتولی

Museum of Anatolian Civilizations
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 5 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
موزه راحمی ام کوچ (آنکارا)
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 1 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
آرامگاه آتاتورک

آرامگاه آتاتورک

Ataturk Mausoleum Ankara
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 14 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
ستون جولیان

ستون جولیان

Column of Julian
4
(از 1 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 15 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
محله حمام اونو

محله حمام اونو

Hamamonu Neighbourhood
5
(از 2 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 2 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه مهمت آکیف اروسی
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 29 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
مرکز خرید کیزیلای

مرکز خرید کیزیلای

Kizilay Shopping Center
4
(از 2 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 22 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
میدان کیزیلای
5
(از 2 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 2 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد تاج الدین سلطان
4
(از 2 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 22 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد حاجی بایرام
4
(از 2 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 22 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد کاراجابی
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 12 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد مال تپه

مسجد مال تپه

Maltepe Mosque
5
(از 1 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 6 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد کوجاتپه

مسجد کوجاتپه

Kocatepe Mosque
5
(از 2 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 2 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
معبد آگوستوس

معبد آگوستوس

Temple of Augustus
4
(از 1 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 15 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مرکز خرید آناتولیوم

مرکز خرید آناتولیوم

Anatolium Shopping Mall
4
(از 1 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 15 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اسیتی اوت لت الیسوریس مرکزی
3
(از 1 نقد و بررسی)
آنکارا / ترکیه
رتبه در آنکارا 27 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده