جاذبه های آذربایجان

0
غار اصحاب کهف

غار اصحاب کهف

Ashabi Kahf Cave
5
(از 1 نقد و بررسی)
نخجوان / آذربایجان
رتبه در نخجوان 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
غار نمک دوزداغ نخجوان

غار نمک دوزداغ نخجوان

Nakhchivan Duzdagh Salt Cave
5
(از 1 نقد و بررسی)
نخجوان / آذربایجان
رتبه در نخجوان 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه یزدگرد (نخجوان)
5
(از 1 نقد و بررسی)
نخجوان / آذربایجان
رتبه در نخجوان 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خان سارای
4
(از 1 نقد و بررسی)
نخجوان / آذربایجان
رتبه در نخجوان 4 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
حمام شرق

حمام شرق

Sharq Hamami
4
(از 1 نقد و بررسی)
نخجوان / آذربایجان
رتبه در نخجوان 4 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مقبره مومنه خاتون

مقبره مومنه خاتون

Momine Khatun Mausoleum
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
نخجوان / آذربایجان
رتبه در نخجوان 6 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه هوای آزاد
4
(از 1 نقد و بررسی)
باکو / آذربایجان
رتبه در باکو 16 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاروانسرای بخارا

کاروانسرای بخارا

Bukhara Caravanserai
5
(از 1 نقد و بررسی)
باکو / آذربایجان
رتبه در باکو 6 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ونیز کوچک

ونیز کوچک

Little Venice
3.3
(از 9 نقد و بررسی)
باکو / آذربایجان
رتبه در باکو 49 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 89٪ از 9 رای
مشاهده
آرامگاه سید یحیی باکویی
4
(از 2 نقد و بررسی)
باکو / آذربایجان
رتبه در باکو 27 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مرکز فرهنگی حیدر علی‌اف

مرکز فرهنگی حیدر علی‌اف

Heydar Aliyev Cultural Center
4.6
(از 21 نقد و بررسی)
باکو / آذربایجان
رتبه در باکو 2 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 21 رای
مشاهده
موزه ملی فرش آذربایجان

موزه ملی فرش آذربایجان

Azerbaijan National Carpet Museum
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
باکو / آذربایجان
رتبه در باکو 13 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
برج مایدن (قلعه دختر)

برج مایدن (قلعه دختر)

Maiden Tower (Qiz Qalasi)
3
(از 6 نقد و بررسی)
باکو / آذربایجان
رتبه در باکو 48 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 33٪ از 6 رای
مشاهده
کاخ شیروان شاه

کاخ شیروان شاه

Palace of the Shirvanshahs
3.7
(از 4 نقد و بررسی)
باکو / آذربایجان
رتبه در باکو 39 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
خیابان نظامی (تارکووی)
3.9
(از 12 نقد و بررسی)
باکو / آذربایجان
رتبه در باکو 45 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
شهر قدیمی باکو
4.8
(از 12 نقد و بررسی)
باکو / آذربایجان
رتبه در باکو 1 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
کوچه افتخار

کوچه افتخار

Alley of Honor
4.4
(از 7 نقد و بررسی)
باکو / آذربایجان
رتبه در باکو 11 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
پارک نظامی
3
(از 2 نقد و بررسی)
باکو / آذربایجان
رتبه در باکو 43 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
برج های شعله
4.2
(از 12 نقد و بررسی)
باکو / آذربایجان
رتبه در باکو 26 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 92٪ از 12 رای
مشاهده
خیابان شهدا باکو
3.8
(از 7 نقد و بررسی)
باکو / آذربایجان
رتبه در باکو 42 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 7 رای
مشاهده