جاذبه های گرجستان

5
از 1 رای
فوتوگرافیا
0
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 71 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه دولتی تئاتر، موسیقی، سینما

موزه دولتی تئاتر، موسیقی، سینما

State Museum of Theatre, Music and Cinema
0
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 71 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه چاپخانه زیر زمینی جی استالین

موزه چاپخانه زیر زمینی جی استالین

J.Stalin's Underground Printing House Museum
0
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 71 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه فضای باز قوم شناسی

موزه فضای باز قوم شناسی

Open Air Museum of Ethnography
0
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 71 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بنای یادبود شخصیت های فیلم میمینو
0
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 71 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تئاتر رزو گابریادزه ماریونت

تئاتر رزو گابریادزه ماریونت

Rezo Gabriadze Marionette Theater
0
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 71 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده