جاذبه های کرمانشاه

0
مجسمه هرکول در بیستون

مجسمه هرکول در بیستون

Statue of Hercules in Behistun
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 6 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
سراب نیلوفر

سراب نیلوفر

Sarab Nilufar
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 37 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
نیایشگاه مادی
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 20 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
فرهاد تراش

فرهاد تراش

Farhad Tarash
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 20 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
طاق بستان (طاق وسان)
4.5
(از 21 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 3 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 21 رای
مشاهده
بام کرمانشاه

بام کرمانشاه

Bame Kermanshah
4
(از 2 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 29 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای هفت آشتیان
5
(از 2 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 10 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد شافعی

مسجد شافعی

Shafei Mosque
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 6 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
بازار اسلامی
5
(از 3 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 8 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
آرامگاه اویس قرنی

آرامگاه اویس قرنی

Tomb of Uwais alQarni
5
(از 2 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 10 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آبشار پیران (ریجاب)
5
(از 4 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 4 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
سراب کاشنبه

سراب کاشنبه

Sarabe Kashenbe
5
(از 1 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 15 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک شیرین  ( تپه شاهد )
4
(از 1 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 26 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل کهنه

پل کهنه

Kohneh Bridge
4
(از 1 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 26 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک کوهستان کرمانشاه
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 20 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای گره بان

روستای گره بان

Garah Ban Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 15 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای چالابه

روستای چالابه

Chalabeh Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 15 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
طاق گرا

طاق گرا

Taqe Gara
2.5
(از 2 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 40 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
دکان داوود

دکان داوود

Dokane Davood
4
(از 2 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 29 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
شهدای بازیدرای
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 34 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده