جاذبه های استان لرستان

0
گرداب سنگی

گرداب سنگی

Gerdab-e Sangi
5
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 3 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آسیاب گبری
4
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 6 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رودخانه شیش پیر
4
(از 1 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 7 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تالاب های سه گانه گوریا (تالاب های ولیعصر)
پلدختر / ایران
رتبه در پلدختر 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای چشمه پری لرستان
3
(از 1 نقد و بررسی)
استان لرستان / ایران
رتبه در استان لرستان 3 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تونل برفی ازنا

تونل برفی ازنا

Azna Snowy Tunnel
4
(از 1 نقد و بررسی)
استان لرستان / ایران
رتبه در استان لرستان 2 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
روستای دره تخت

روستای دره تخت

Darreh Takht Village
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
ازنا / ایران
رتبه در ازنا 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی خرم آباد

موزه مردم شناسی خرم آباد

Khoram Abad Anthropology Museum
4
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 6 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه گهر
5
(از 1 نقد و بررسی)
دورود / ایران
رتبه در دورود 2 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک شریعتی خرم آباد

پارک شریعتی خرم آباد

Khorramabad Shariati Park
3
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 16 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار میدان بروجردی

بازار میدان بروجردی

Boroujerdi Square Market
0
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 14 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد آیت الله بروجردی

مسجد آیت الله بروجردی

Ayatollah Borujerdi Mosque
0
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 14 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای قلعه

روستای قلعه

Qaleh Village
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای علی آباد دره مشک

روستای علی آباد دره مشک

Aliabad Darreh Moshk Village
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای گل بهار شیخ میری

روستای گل بهار شیخ میری

Golbahare Sheykh Miri Village
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای کاگلستان برآفتاب
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای سارآباد برآفتاب
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای گل بهار محمد باقری

روستای گل بهار محمد باقری

Golbahare Mohammad Baqeri Village
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای گل بهار یوسف آباد
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای حاجی آباد
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده