جاذبه های استان لرستان

0
غار كوگان
5
(از 1 نقد و بررسی)
پلدختر / ایران
رتبه در پلدختر 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار آب سفید

آبشار آب سفید

Ab Sefid Waterfall
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 2 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
روستای گایکان
3
(از 1 نقد و بررسی)
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 5 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای جوز

روستای جوز

Jooz Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 3 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قایق سواری در چغا تپه
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 6 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای ونایی
5
(از 3 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 1 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
سراب سفید ونایی
5
(از 2 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 2 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آبشار چغا تپه

آبشار چغا تپه

Chogha Tapeh Waterfall
4
(از 1 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 7 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجموعه تاریخی حمام گپ
4
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 6 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
غار پل خدا

غار پل خدا

Pol Khoda Cave
3
(از 1 نقد و بررسی)
استان لرستان / ایران
رتبه در استان لرستان 3 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کنیون دره خزینه

کنیون دره خزینه

Darreh-Khazineh Canyon
4
(از 2 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 14 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
رودخانه سزار
5
(از 1 نقد و بررسی)
دورود / ایران
رتبه در دورود 2 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل شکسته (پل شاپوری)
4
(از 2 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 14 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
سد رودبار لرستان

سد رودبار لرستان

Rood Bar Lorestan Dam
5
(از 1 نقد و بررسی)
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 1 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک چغا تپه

پارک چغا تپه

Chogha Tapeh Park
4
(از 2 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 11 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
بام بروجرد

بام بروجرد

Bame Borujerd
5
(از 2 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 2 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
جاده روستای ونایی
5
(از 1 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 4 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار روستای ونایی
5
(از 1 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 4 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی بروجرد

موزه مردم شناسی بروجرد

Borujerd Anthropology Museum
4
(از 1 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 7 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مناره آجری خرم آباد

مناره آجری خرم آباد

Khoram Abad Brick Minaret
5
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 3 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده